oyuq

oyuq
1.
is.
1. Oyulmuş yer; mağara, kaha. Qayaların oyuğunda yuva salar kəsəyənlər. O. S.. Kəklikli qayanın sinəsində iki böyük daş parçalanıb uçmuş, . . dərin oyuqlar açılmışdı. B. Bayramov.
2. Bir şeyin üzərində dərmə-deşik, deşik, dəlik. Sanki çay daşların oyuqlarını, ağacların köklərini bu ucdan eşir və yerin tərkinə gedirdi. S. R.. // Çuxur, çala. Su axarkən yeri oyub, çuxurlar, oyuqlar əmələ gətirərdi. S. S. A..
3. sif. İçi oyulmuş, içi oyuq, boşluq əmələ gəlmiş. Dərə qərbə doğru getdikcə qayalıq, dağlıq, iri və oyuq daşlarla dolu qorxunc yerlərdən ibarətdi. A. Ş.. // Gövdənin oduncağı çürümüş yerində əmələ gələn boşluq; koğuş. Meşənin içində, bir ağacın oyuğunda pişik göyərçini gizlətdi. (Nağıl).
4. Divarda pəncərə, qapı və s. -nin yeri. Pəncərə oyuğu.
2.
bax qorxuluq 2-ci mənada. Yolun üst tərəfi qoruq idi. Bir neçə yerdə oyuq qoyulmuşdu. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dişək-dişək — etmək – bir şeyin üzərini dişəklə oyuq oyuq, kələ kötür etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dişənmək — məch. 1. Dişə ilə diş diş edilmək, oyuq oyuq edilmək, kələ kötür edilmək. 2. İtilənmək (ağzı diş diş olan alətlər). Bıçqı dişənməlidir. Oraqlar dişəndi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yiv — is. 1. Bir şeyin digərinə girib birləşməsi üçün açılan oyuq. Çərçivə yivi. Pəncərə yivi. 2. Eyni məqsəd üçün boru və s. də açılan vintvari oyuq, cizgi. Yiv açmaq. Yivi sürtülmək. // Tüfənglərin, topların və s. nin lüləsinin içində spiral şəklində …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yuva — is. 1. Quşların yumurtlayıb bala çıxarmaq və onları saxlayıb böyütmək üçün çör çöpdən və s. dən düzəltdikləri yer. Qaranquş yuvası. Sərçə yuvası. – Quşlar yuvalarında oturub, dimdiklərini təmizləyirdilər. N. N.. // Arı şanı. Yuvadan aralanıb tək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zivana — is. 1. Dəyirman daşının ortasındakı qazıq, oyuq. 2. Bir şeyin iki parçasını bir birinə rəbt edən içiboş mil; bir birinin içinə keçən iki şeyə açılan oyuq. 3. Qəlyan çubuğu ağızlığının keçirildiyi içiboş mil …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Посёлки городского типа Азербайджана — По состоянию на 2011 год в Азербайджане, согласно законодательству страны, насчитывается 256 посёлков городского типа (азерб. qəsəbə). Часть из них находятся на территории непризанной Нагорно Карабахской Республики и де факто не принадлежат… …   Википедия

  • doğrama — (Qazax) oyuq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xarım — (Borçalı, Qarakilsə, Meğri) 1. yağış suyunun axıb getməsi üçün qazılmış kiçik arx (Borçalı, Meğri). – Bərx’ yağanda xarımlardan su hüşdürüm ater (Meğri) 2. oyuq (Qarakilsə). – Tülkü qaşdı girdi bir xarıma (Qarakilsə) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • oyrux — (Bolnisi, Gədəbəy, Qazax) oyuq, koğuş. – Bura çox oyruxdu (Qazax); – Yağış başdəanda özümü verdim ağacın oyruğuna (Gədəbəy) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • oyux — I (Çənbərək, Gədəbəy, Gəncə, Kürdəmir, Mingəçevir, Şəki) bax ovux. – Oyux yeri ayırmaxdan yanadı (Gəncə); – Qo:ruğa oyux qoymışam (Şəki) II (Cəbrayıl, Zəngibasar, Kürdəmir, Mingəçevir, Şəki) taxılı, bostanı, meyvəni və s. quşlardan və ya hər… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”